اطلاعیه تغيير شماره تلفن هاي كارخانه سيمان دليجان

بدينوسيله به اطلاع مي رساند باتوجه به تغيير شماره تلفن هاي كارخانه سيمان دليجان، خواهشمند است در صورت نياز با شماره هاي ذيل تماس حاصل فرماييد :

مخابرات كارخانه :  08644260670 الي 0679

واحد فروش : 08644260690  الي 0694

نمابر دبيرخانه : 08644260680

امور مالي : 08644260699