اخذ تندیس واحد صنعتی سبز توسط شرکت سیمان عمران انارک

واحد صنعتی سبز
برچسب ها

 اخذ تندیس و لوح تقدیر واحد صنعتی سبز در کشور

 

  شرکت سیمان عمران انارک در نوزدهمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز در اسفند ماه سال 96 موفق به اخذ تندیس و لوح تقدیر واحد صنعتی سبز در کشور گردید.