اطلاعیه نحوه پرداخت سود سهام سال منتهی به 29 اسفند 1397

اطلاعیه نحوه پرداخت سود سهام سال منتهی به 29 اسفند 1397

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی که در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در تاریخ 1398/04/27 سهامدار این شرکت بوده اند میرساند سود مصوب مربوط به عملکرد سال منتهی به 1397/12/29 در تاریخ 1398/10/01 بحساب های اعلامی واریز خواهد شد.