شرکت برتر ایمنی و بهداشت وسلامت کارگر استان مرکزی در سال 1397

شرکت برتر سال 1397 استان مرکزی در زمینه ایمنی و بهداشت و سلامت کارگر

 

شرکت سیمان عمران انارک در همایش روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای که در فرهنگسرای شهر اراک برگزار شد به عنوان شرکت برتر سال 1397 استان مرکزی در زمینه ایمنی و بهداشت و سلامت کارگر مورد تقدیر قرار گرفت.